สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 7,278
cloud_download
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงรถลากพ่วงบริการนักท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230