สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2565

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2564

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2563

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2562
2. รายผลการวิจัยการตลาดและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230