สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน

๘.๑ รายงานประจำปี
คลิกดูทั้งหมด

๘.๒ โครงการลงทุนที่สำคัญ

๘.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกดูทั้งหมด

๘.๔ การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
คลิกดูทั้งหมด

๘.๕ การปฏิบัติงานตายนโยบายรัฐ

๘.๖ แผนที่สำคัญ
คลิกดูทั้งหมด

๘.๗ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อ่านเพิ่มเติม

๘.๘ ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
คลิกดูทั้งหมด

๘.๙ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน
คลิกดูทั้งหมด

๘.๑๐ รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์การมหาชน
คลิกดูทั้งหมด  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230