สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน (Virtual Machine) สำหรับงานเครืองข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย firewall พร้อมติดตั้ง

visibility 2,657
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230