Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ จัดซื้อระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน (Virtual Machine) สำหรับงานเครืองข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย firewall พร้อมติดตั้ง

visibility 4,924
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200