สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ความเร็วไม่น้อยกว่า Internet Access Domestic 200 Mbps.International 60 Mbps

visibility 11,382
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230