Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ความเร็วไม่น้อยกว่า Internet Access Domestic 200 Mbps.International 60 Mbps

visibility 3,767
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200