สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สัญญาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

visibility 4,409
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230