Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

visibility 6,474
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230