สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าทีประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

visibility 4,619
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200