Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าทีประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

visibility 12,082
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230