สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 9,305
cloud_download
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230