Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 8,987
cloud_download
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230