สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 9,469
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230