Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 6,244
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200