สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด

visibility 1,494

ขอจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด เจ้าของโครงการ: สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230