Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ขอจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานฝ่ายขายและวิจัยการตลาด

visibility 1,763


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200