สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดซื้อ จัดจ้าง


แบบ บก.01 จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show

แบบ บก.01 จ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับการแสดง Cowboy Show
visibility 5,800

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230