Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร ครั้งที่ 2

visibility 44,649

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สีแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ อาจารย์ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายบุญลือ เผือกผ่อง วิทยากรบรรยายหลักสูตร “ศาสตร์และศิลป์การพูดในที่ชุมชน”เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้จัดการอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนครขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชนมพรรษา, วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม จังหวัดลำพูน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม จังหวัดลำพูน รุ่นละไม่เกิน 30 คน โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์อาสา ณ วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 053-920000 ในวันและเวลาราชการ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230