Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จ้างเหมาให้บริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562)

visibility 3,636
cloud_download
เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230