Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563

visibility 3,319
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200