Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี 2563 ระยะเวลา 2 เดือน (1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563)

visibility 4,069
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200