Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สัญญาจ้างทำงาน เหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์ (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 5,021
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200