Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สัญญาจ้างทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 4,123
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200