Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สอบราคาจ้างจัดทำข้อกำหนดการจ้างและร่างสัญญาเพื่อดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างผู้ประกอบการเพื่อบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

visibility 3,322


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200