Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน

visibility 3,496


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200