Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อไก่และผลผลิตจากสัตว์ปีก

visibility 1,820  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200