Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 1,804


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230