Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ 2565

visibility 2,833

Sorry, this entry is only available in Thai.

cloud_download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปีงบประมาณ 2565


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200