Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย พร้อมอุปกรณ์ ณ ศูนย์ประชุมฯ

visibility 3,637


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200