Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบคอนโทรลของบ่อบาดาล จำนวน 8 บ่อ

visibility 5,582


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230