Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทหญ้าสดและต้นข้าวโพค ประจำวันที่ 11 – 20 กุมภาพันธ์ 2559

visibility 3,580


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200