Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทเนื้อไก่ และผลผลิตจากสัตว์ปีก ประจำวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2558

visibility 2,964


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200