Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร

visibility 2,490


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200