Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และแก๊สโซฮอล์95

visibility 3,527


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200