Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยว

visibility 3,000


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200