Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดประติมากรรมน้ำตก บ่อน้ำพุ บ่อน้ำลานประติมากรรม

visibility 3,633


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200