Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

visibility 5,439


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230