Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

visibility 4,612


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230