Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรมและช่วยปฏิบัติงานวิทยากร

visibility 1,737


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200