Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบ้านพักจัดเลี้ยงและกิจกรรมและช่วยปฏิบัติงานวิทยากร

visibility 3,061


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200