Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) การซื้อระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน (Virtual Machine) สำหรับงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย firewall พร้อมติดตั้ง

visibility 6,773
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200