Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) การจ้างดำเนินการประกวดหุ่นนิทรรศการซาฟารีจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 8,733
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230