Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมหารือและร่าง MOU ความร่วมมือบูรณาการ ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

visibility 7,113

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมหารือและร่าง MOU ความร่วมมือบูรณาการ ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมี นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าร่วมในการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลานนา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200