Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Press Release


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น  เปิดประสบการณ์กา...
visibility 538

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของดรับของขวัญ“NO GIFT POLICY”

เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ของดรับของขวัญ เพื่อแสดงเจตจำนงการดำเนิน...
visibility 979

ผอ.สพค.แนะนำหน่วยงานและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที...
visibility 4,120

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ารับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 4 ตุลคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องคืการมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี เข้ารับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดเชียงใหม...
visibility 3,747

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วม สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซา...
visibility 3,125

การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรการป้องกั...
visibility 3,243

การถ่ายทำการแสดงวัฒนธรรมไทยของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมาหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการถ่ายทำการแส...
visibility 3,477

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พบปะหารือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคน...
visibility 3,670

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200