Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Corporate News


ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการแสดงต้นทุนการผลิตจักรยาน

ประกาศทีมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการแสดงต้นทุนการผลิตจักรยานตาม โครงการประกวดออกแบบและจัดทำต้นแบบ...
visibility 742

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230