Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1669)

visibility 60,034

วันที่ 18 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า วิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (1669) โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏฺิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ณ อาคารไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200