Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

visibility 4,641

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา09.00น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ อาคาร SME ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200