Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) ประกาศ สพค. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตำแหน่ง หัวหน้างานกฎหมาย

visibility 6,522

Sorry, this entry is only available in Thai.

cloud_download
เอกสารแนบท้ายประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200