Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.

visibility 2,667

cloud_download
(ภาษาไทย) ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
cloud_download
(ภาษาไทย) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200