Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

PDA News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น

12 January 2022 visibility 537

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) รับสมัครยุวชนในโครงการยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น  เปิดประสบการณ์กา...

TV / Video Media

Knowledge

News

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200