สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2561

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2562  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200